Blog
14 augustus 2023

De Thuis-accu en zonnepanelen in Nederland: Nu investeren of wachten?

Een revolutie in duurzame energie is aan de gang: steeds meer huiseigenaren kiezen voor zonnepanelen om hun woningen van stroom te voorzien. Hierbij duikt ook vaak de vraag op: "Moet ik ook een thuis-accu installeren?" Terwijl thuis-accu's in sommige landen een waardevolle toevoeging zijn, is het voor Nederlandse huiseigenaren momenteel niet altijd de meest economisch verstandige keuze. Hieronder leg ik uit waarom.

1. De huidige salderingsregeling

Het financiële voordeel van zonnepanelen in Nederland wordt voor een groot deel bepaald door de salderingsregeling. Met deze regeling kunnen huiseigenaren de stroom die zij opwekken en terugleveren aan het net, verrekenen met de stroom die zij van het net afnemen. In essentie betekent dit dat overtollige stroom, die u op een zonnige dag opwekt maar niet direct verbruikt, later 'gratis' kan worden teruggehaald.

Bij de aanschaf van een thuis-accu zou deze overtollige stroom opgeslagen worden voor later gebruik. Maar gezien de huidige salderingsregeling, biedt zo'n accu vrijwel geen financieel voordeel: u 'verdient' er immers niet extra mee, omdat u zonder accu al kunt profiteren van de door u teruggeleverde stroom.


2.Technologische ontwikkelingen

De technologie van accu’s is in een rap tempo aan het ontwikkelen. De capaciteit, efficiëntie en levensduur verbeteren voortdurend, terwijl de kosten dalen. Als u nu investeert in een thuis-accu, loopt u het risico dat u over enkele jaren met verouderde technologie zit, terwijl er betere en goedkopere opties beschikbaar komen.


3. Slijtage van de accu

Accu’s hebben een beperkte levensduur. Na een aantal laad- en ontlaadcycli neemt de capaciteit af. Door nu een thuis-accu aan te schaffen en te gebruiken, begint de slijtage, terwijl u er door de huidige salderingsregeling nog geen financieel voordeel uit haalt. Tegen de tijd dat de salderingsregeling mogelijk wordt afgebouwd of verandert, kan de accu al significant aan capaciteit hebben verloren.


4. Overbelasting van het net

Een van de voordelen die vaak worden genoemd bij de aanschaf van een thuis-accu is het verminderen van de belasting op het elektriciteitsnet. Tijdens piekmomenten, zoals op zeer zonnige dagen, kunnen zonnepanelen zoveel stroom opwekken dat het lokale netwerk overbelast raakt. Een thuis-accu kan in dergelijke situaties nuttig zijn om de overtollige stroom op te slaan in plaats van deze terug te leveren aan het net.


Echter, hoewel dit kan bijdragen aan een stabieler net en het risico op stroomuitval kan verminderen, levert het de individuele huiseigenaar geen direct financieel voordeel op. De kosten van de thuis-accu en het onderhoud ervan zijn vooralsnog substantieel hoger dan de mogelijke besparingen door minder netbelasting. Bovendien zijn netbeheerders in Nederland actief bezig met het versterken en uitbreiden van het netwerk om aan de toenemende vraag naar duurzame energie te kunnen voldoen, wat de noodzaak van individuele thuis-accu's voor dit doel verder vermindert.


Conclusie:

Voor de meeste huiseigenaren in Nederland met zonnepanelen is de aanschaf van een thuis-accu momenteel financieel niet aantrekkelijk. Hoewel er bepaalde voordelen zijn, zoals het verminderen van de netbelasting, wegen deze voordelen vaak niet op tegen de hoge kosten en andere nadelen die aan een thuis-accu verbonden zijn. Het blijft essentieel om de marktontwikkelingen en beleidsveranderingen in de gaten te houden en op basis daarvan een weloverwogen besluit te nemen. Behoefte aan professioneel advies voor het maken van uw keuze? Neem dan contact met ons op.

Jonathan Steuns

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp