Blog
3 augustus 2023

Vermindering energiebelasting in Nederland voor 2023: Een diepere blik

Nederland kent een ingewikkeld stelsel van energie belastingen en heffingen. Dit systeem is bedoeld om duurzame energiebronnen te stimuleren en fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Voor 2023 is de vermindering van energiebelasting vastgesteld op €597. Maar wat houdt dit precies in, en hoe werkt het? We nemen een diepere duik in deze materie.

Wat is Vermindering Energiebelasting?

De vermindering energiebelasting, ook wel heffingskorting genoemd, is een korting op deenergiebelasting die betaald moet worden. Deze korting is bedoeld om de vaste kosten voorde elektriciteitsaansluiting in woningen te compenseren. Voor 2023 is deze korting €597.

Hoe Wordt Het Toegepast?

De vermindering van energiebelasting wordt automatisch verwerkt in de jaarlijkse energierekening. Het is een vast bedrag dat afgetrokken wordt van de totale energiebelasting. Hierdoor wordt de energierekening lager. U kunt deze vermindering zelf terug vinden op uw jaarafrekening.

Wie Komt In aanmerking?

Deze korting is bedoeld voor alle aansluitingen met een verblijfsfunctie, zoals woningen. Bedrijven komen meestal niet in aanmerking.

Invloed op Zonnepanelen

Hoewel de vermindering van energiebelasting niet direct verband houdt met zonnepanelen, heeft het toch invloed op de algehele kosten van uw energierekening en besparing.

Belangrijke Aspecten

  • Verschil in tarieven: Afhankelijk van de hoeveelheid verbruikte energie worden verschillende schijven en tarieven toegepast. De vermindering van €597 wordt toegepast op de eerste schijf en is een jaarlijks bepaald vast bedrag, ongeacht uw verbruik en/of opwekking van zonnepanelen.
  • Korting gasverbruik: Het kan zelfs zo zijn dat u geld krijgt uitgekeerd als uw elektra verbruik volledig gedekt wordt door zonnepanelen.
  • Mogelijke veranderingen: Energiebelasting en de bijbehorende vermindering kunnen elk jaar wijzigen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en wetswijzigingen.

Conclusie

De vermindering van energiebelasting in Nederland is een belangrijk onderdeel van het bredere energiebeleid. Samen met andere regelingen, zoals subsidies, stimuleert het burgers om over te stappen op duurzame bronnen.

Meer advies nodig? Plan een afspraak met een van onze adviseurs.

Jonathan Steuns

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp