Blog
10 Februari 2023

Rente aftrekken van uw duurzaamheidslening?

Rente aftrekken van uw duurzaamheidslening?

Overweegt u verduurzaming aan te schaffen met behulp van een lening? Dan is het goed om te weten dat u de rente en financieringskosten van deze lening kunt aftrekken bij de Belastingdienst. Deze mogelijkheid biedt een aantrekkelijk fiscaal voordeel, waardoor het financieel interessanter wordt om te investeren in duurzame energie. In deze uitleg leg ik u graag uit hoe deze aftrekpost werkt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn.

De aftrekpost voor rente en financieringskosten is onderdeel van een bredere regeling die geldt voor verschillende aspecten van woning verbouwingen en -verbeteringen. Dit betekent dat duurzame investeringen in uw woning kunnen profiteren van deze fiscale voordelen. Het is een beetje te vergelijken met de hypotheekrenteaftrek.

Voorwaarden voor het aftrekken van de rente:

  • Aflossingselement in de lening: Om in aanmerking te komen voor de aftrek van rente en financieringskosten, moet de lening een aflossingselement bevatten. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost op de lening. Als u een aflossingsvrije lening hebt, komt u niet in aanmerking voor deze aftrekpost.
  • Tijdsperiode voor aftrek: Gedurende de eerste 6 maanden na het afsluiten van de lening mag u de betaalde rente en financieringskosten over de gehele lening aftrekken. Na deze periode kunt u alleen nog de rente en financieringskosten aftrekken over het resterende bedrag van de lening.
  • Aftrek bij verbouwingen langer dan 6 maanden: Als de verbouwing waarvoor u de lening hebt afgesloten langer dan 6 maanden duurt en u gebruikt een deel van de lening voor andere verbouwingskosten, kunt u nog steeds de rente over dat specifieke deel aftrekken. Echter, de rente over het openstaande leningsbedrag zoals in de eerste 6 maanden, is niet meer aftrekbaar.
  • Aantonen van gebruik lening voor zonnepanelen: Om aanspraak te maken op de aftrekpost, moet u kunnen aantonen dat u de lening daadwerkelijk heeft gebruikt voorde aanschaf en installatie van de verduurzaming. Bewaar daarom alle relevante rekeningen en bonnen die verband houden met de aanschaf en installatie.
  • Onderhoudskosten niet aftrekbaar: Houd er rekening mee dat de kosten voor het onderhoud niet aftrekbaar zijn van de belasting.
  • Gebruik lening voor eigen woning: De lening mag alleen gebruikt worden voorzaken die direct verbonden zijn met uw eigen woning. Als u de lening voor andere doeleinden gebruikt, komt u niet in aanmerking voor deze aftrekpost.

Als u voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden, kunt u gebruik maken van de aftrekpost voor rente en financieringskosten. Het is belangrijk om alle benodigde documenten van de lening verstrekker en de installaties te verzamelen en te bewaren. Deze documenten zijn essentieel bij het correct invullen van de belastingaangifte. In de aangifte vult u het bedrag aan betaalde rente en financieringskosten in onder de juiste rubriek met betrekking tot de aftrekposten voor de eigen woning. Na goedkeuring door de Belastingdienst wordt het bedrag afgetrokken, wat aanzienlijke voordelen biedt voorhuiseigenaren die investeren in verduurzaming. Hierdoor wordt de beslissing om te investeren in duurzame energie nog aantrekkelijker.

Meer advies nodig? Plan een afspraak met een van onze adviseurs.

Jonathan Steuns

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp