8 sep 2023

Terugleveringskosten voor mensen met zonnepanelen zullen verdwijnen zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd.

Een aantal weken geleden is aangekondigd dat verscheidene energieleveranciers zijn gaan werken met terugleveringskosten. Als gevolg van deze beleidskeuze, is er deze week veel naar buiten gebracht over de terugverdientijd van zonnepanelen. Milieu Centraal stelt dat de terugverdientijd flink kan oplopen door de combinatie van de terugleveringskosten en de afbouw van de salderingsregeling. De terugleveringskosten en de salderingsregeling hebben uiteraard beide invloed op de terugverdientijd. De mogelijkheid dat beide regelingen tegelijkertijd  zouden gelden is echter onwaarschijnlijk.

De terugleveringskosten zijn door de energiemaatschappijen in het leven geroepen om gedurende de salderingsregeling niet te veel kosten door te berekenen naar klanten zonder zonnepanelen. Met de salderingsregeling kan men namelijk terug geleverde stroom verrekenen met een later moment waarop geen zonnestroom opgewekt wordt. Als gevolg hiervan, maken energiemaatschappijen flinke kosten om de salderingsregeling te honoreren.

Zodra de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd zal worden, hoeven de energiemaatschappijen dus ook geen extra kosten meer te maken om klanten zelf opgewekte energie te laten terugleveren. Zonnepaneel-eigenaren hoeven zich dus niet druk te maken over een situatie waarin zowel de salderingsregeling afgebouwd wordt en er tegelijkertijd nog steeds terugleveringskosten vanuit de energiemaatschappij betaald moeten worden.

Wilt u verder inzicht krijgen in het slim omgaan met de terugleveringskosten en de salderingsafbouw? Onze experts staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en de beste oplossing voor uw specifieke situatie te vinden. plan een gratis gesprek in.

Max van den Brink

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp