News
16 augustus 2023

Kosten voor teruglevering van zonnestroom bij Vandebron

Heeft u zonnepanelen en een contract bij Vandebron? Dan dient u binnenkort te betalen voor de stroom die u teruglevert aan het net. Afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde stroom, kunnen deze kosten variëren tussen 10 en 20 euro per maand.

Dit betekent dat het bedrag dat u verdient via de salderingsregeling of terugleververgoeding vermindert door deze heffing. Echter, Vandebron, een dochterbedrijf van Essent, geeft aan dat ondanks deze heffing, zonnepanelen financieel voordelig blijven. Wel kan het invloed hebben op de terugverdientijd van uw investering.

Deze maatregel is door Vandebron genomen om de toenemende kosten gerelateerd aan het terugleveren van stroom te dekken. Mede door subsidies hebben meer huishoudens zonnepanelen geïnstalleerd. De overtollige stroom wordt aan het net teruggeleverd, wat leidt tot zogenaamde onbalans- en profileringskosten.

Onbalanskosten ontstaan wanneer er meer of minder zonne-energie wordt opgewekt dan verwacht. Dit kan leiden tot prijsschommelingen waarvoor energiebedrijven worden belast door netbeheerders. Profileringskosten treden op bij consumptiepieken of -dalen ten opzichte van de marktprijs.

Vanwege de toename van zonnepanelen zijn deze kosten voor energieleveranciers de afgelopen jaren gestegen. Vandebron, met een bovengemiddeld aantal klanten met zonnepanelen (40% tegenover een landelijk gemiddelde van 30%), ervaart hogere kosten dan sommige andere energieleveranciers.

Volgens de Volkskrant kan deze heffing ook door andere leveranciers worden overwogen. Energiebedrijven die dit niet introduceren, riskeren klanten zonder panelen te verliezen.

Deze heffing is al van kracht voor nieuwe klanten van Vandebron. Bestaande klanten met een variabel contract gaan de kosten vanaf 1 oktober betalen. Voor degenen met een vast contract verandert er niets gedurende de looptijd van hun contract.

Als u de kosten wilt minimaliseren, adviseert Vandebron het gebruik van apparaten zoals vaatwassers, drogers en wasmachines wanneer de zon schijnt, eventueel met een timerfunctie. Ook het opladen van een elektrische auto tijdens zonnige uren kan voordelig zijn.

Conclusie:

Hoewel de recente heffing op het eerste gezicht als een extra kostenpost kan worden gezien, is het essentieel om het bredere plaatje te overwegen. Zonnepanelen zijn niet alleen een duurzame keuze voor het milieu, maar ze blijven ook een economisch verstandige langetermijninvestering. Zelfs met deze heffing blijven de besparingen op uw energierekening significant, vooral gezien de stijgende energieprijzen.

Bovendien draagt u actief bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk en het bevorderen van groene energie, wat op zichzelf al een waardevolle investering is voor toekomstige generaties. Kortom, ondanks de nieuwe maatregelen van Vandebron, blijft de keuze voor zonnepanelen zowel financieel als ecologisch een van de meest verstandige beslissingen die u kunt nemen.

Heeft u behoefte aan goed en persoonlijk advies? Twijfel niet en neem contact op met een van onze adviseurs.

Jonathan Steuns

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp