Blog
11 augustus 2023

Subsidiewijzer

Met het verduurzamen van uw woning komt u niet alleen dichter bij uw eigen milieubesparende en kostenbesparende doelstellingen, u helpt hierbij ook mee aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Om verduurzaming te stimuleren, zijn er daarom verscheidene subsidies waar u bij de verduurzaming van uw woning voor in aanmerking kan komen. 

Voor 2023 geldt dat er op de volgende maatregelen (mogelijk) subsidie aan te vragen is: 

  • Dakisolatie
  • Gevelisolatie
  • Spouwmuurisolatie
  • Vloer- of bodemisolatie
  • HR++ (isolatieglas) of triple-glas (triple-glas moet in dat geval echter wel gecombineerd zijn met een isolerend kozijn).
  • Warmtenet-aansluiting 
  • (Hybride)warmtepomp 
  • Zonneboilers
  • Groene Daken
  • Zonnepanelen (geen subsidie, wel 0% btw-tarief!)

Hoewel er dus voor veel verschillende maatregelen subsidie mogelijk is, blijkt in de praktijk dat het aanvragen van de juiste subsidie niet altijd even makkelijk gaat. Zo zijn niet alle duurzaamheidsmaatregelen inbegrepen in de subsidies van de overheid en zijn de voorwaarden voor de subsidies vaak elk jaar weer anders, wat het een uitdaging maakt om de juiste aanvraag te doen. 

Daarnaast moet er gekozen worden voor een uitvoerende partij die conform de geldende voorwaarden van de ISDE te werk gaat. Het vinden van een geschikte partij is soms ook al een uitdaging op zich. Al onze installatie-partners voldoen aan alle geldende voorwaarden van de ISDE. 

Zodra u, met behulp van uw GreenWave-adviseur, een keuze hebt gemaakt voor een of meer maatregelen, zal uw adviseur waarborgen dat u de subsidieaanvraag op een correcte manier kunt indienen. Bent u toch benieuwd naar de voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen? Onderaan deze subsidiewijzer hebben we de belangrijkste voorwaarden benoemd. Daarnaast kunt u hier ook een indicatie van de subsidies per maatregel vinden. 

Ook wanneer u gebruik maakt van subsidies, kan het verduurzamen van uw woning best een flinke uitgave zijn. Hierom zijn naast de subsidies ook mogelijkheden tot een gunstige duurzaamheidslening verstrekt vanuit de overheid of de gemeente. Hiermee kunt u uw investeringsbedrag voor een bepaalde periode tegen een vaste lage rente financieren. Is uw verzamelinkomen lager dan €48.625 op jaarbasis, dan kunt u vaak zelfs tegen 0% rente lenen. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen m.b.t. uw situatie of twijfelt u of u aanspraak maakt op een desbetreffende subsidie of lening? Neem dan contact op met uw Green Wave-adviseur, zodat we u kunnen adviseren en faciliteren in uw verduurzamingstraject!

ISDE subsidie voorwaarden:

Bij alle onderdelen is er een kwaliteitseis dat de uitvoering door een bouw- en/of installatiebedrijf plaats vindt. Voor subsidie geldt een aanvraagtermijn van maximaal 24 maanden na installatie. Alleen ISDE subsidie voor maatregelen binnen de bestaande bouwschil, niet voor uitbreiding. Geen ISDE subsidie voor nieuwbouwwoningen.

De maatregel moet nieuw zijn aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Bij 1 isolatiemaatregel geldt: 50% van de onderstaande bedragen. Bij 1 van de overige maatregelen geldt het volledige subsidiebedrag. Bij 2 of meer maatregelen kunt u de bedragen hieronder hanteren.

Let op!: U kunt ook met terugwerkende kracht een enkele maatregel waar al subsidie op is aangevraagd gebruiken in een nieuwe subsidie aanvraag. U krijgt dan de volledige subsidie over de nieuwe maatregel(en), en u ontvangt de overige 50% subsidie over de eerste maatregel. De termijn hiervoor is 24 maanden vanaf 01-01-22.

ISDE subsidiebedragen 2022 en 2023 isolatiemaatregelen en minimale m2 voorwaarden:

Gevelisolatie € 38 per m2, minimaal 10 m2

Spouwmuurisolatie € 8 per m2, minimaal 10 m2

Dakisolatie € 30 per m2, minimaal 20 m2

Zolder/vlieringvloer € 8 per m2, minimaal 20 m2

Vloerisolatie € 11 per m2, minimaal 20 m2

Bodemisolatie € 6 per m2, minimaal 20 m2

HR++-glas € 53 per m2, minimaal 8 m2

Panelen in kozijn€ 23 per m2

Isolerende deur€ 53 per m2

Triple glas € 150 per m2, minimaal 8 m2

Panelen in kozijn € 115 per m2

Isolerende deur€ 150 per m2

ISDE subsidiebedragen 2022 en 2023 warmtepompen: 

De subsidie op warmtepompen verschilt per warmtepomp en zijn energieprestaties en ligt altijd ergens tussen de €500,- en de €7.650,-. Uw adviseur zal altijd het specifieke subsidiebedrag voor uw warmtepomp hanteren en u hierover informeren.

Groene Daken: 

Ook op het gebied van groene daken zijn er in veel gemeenten mogelijkheden tot subsidies. Doordat dit echter per gemeente verschilt, is het raadzaam om via energiesubsidiewijzer te bekijken of dit ook in uw gemeente geldt. Soms zitten hier op het gebied van groene daken ook randvoorwaarden aan, zoals een minimum aantal personen die de aanvraag samen indienen. 

ISDE subsidiebedragen 2022 en 2023 zonnepanelen:

Op zonnepanelen geldt momenteel geen ISDE subsidie, wel is het momenteel zo dat er 0% btw zit op de aanschaf van zonnepanelen voor particulieren op hun woning.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen m.b.t. uw situatie of twijfelt u of u aanspraak maakt op een desbetreffende subsidie? Neem dan contact op met uw GreenWave-adviseur, zodat we u kunnen adviseren en faciliteren in uw verduurzamingstraject. 

Subsidies kunnen in 2023 mogelijk aangevraagd worden voor:

- Dakisolatie

- Gevelisolatie

- Spouwmuurisolatie

- Vloer- of bodemisolatie

- HR++ (isolatieglas) of triple-glas (maar dan wel in combinatie met een isolerend kozijn)

- Aansluiting op het warmtenet 

- (Hybride) warmtepompen 

- Zonneboilers

- Groene daken

- Zonnepanelen (geen subsidie, maar wel 0% btw-tarief!)

Er zijn verschillende voorwaarden voor de ISDE-subsidie:

- De uitvoering moet door een bouw- en/of installatiebedrijf gebeuren.

- Je kunt tot maximaal 24 maanden na installatie een subsidie aanvragen.

- Alleen ISDE subsidie voor maatregelen binnen de bestaande bouwschil, niet voor uitbreiding.

- Geen ISDE subsidie voor nieuwbouwwoningen.

- Je moet het product nieuw hebben gekocht en een betaalbewijs hebben.

- Bij één isolatiemaatregel geldt: 50% van de onderstaande bedragen.

- Bij één van de overige maatregelen geldt het volledige subsidiebedrag.

- Bij twee of meer maatregelen kun je de bedragen hieronder hanteren.

De specifieke subsidiebedragen en voorwaarden voor 2022 en 2023 voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, groene daken en zonnepanelen staan beschreven in de originele tekst.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je situatie of twijfel je of je aanspraak maakt op een bepaalde subsidie? Neem dan contact op met je Green Wave-adviseur, zodat we je kunnen adviseren en ondersteunen in je verduurzamingsproces.

Max van den Brink

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp