Blog
13 mei 2023

Aantal geschillen over zonnepanelen schiet omhoog: levertijden en installatiekwaliteit onder vuur.

De laatste tijd is er in Nederland een forse toename in het aantal conflicten tussen burgers en installateurs van zonnepanelen. Dit aantal is bijna twee keer zo groot geworden, een stijging van 894 naar 1.741 gevallen, volgens recente gegevens van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

De hoofdoorzaken: Leverings- en installatie problemen

Het merendeel van deze meldingen heeft te maken met de levering en het foutief installeren van zonnepanelen. Ook de geschillen omtrent de uiteindelijke kosten van installatie zijn in 2022 op een hoog niveau gebleven, ondanks een piek in het voorgaande jaar.

Vertragingen in levering

Het aantal geschillen is sinds 2018 aanzienlijk gestegen: van 520 naar 894 in 2021, en afgelopen jaar is dit aantal met 95% gegroeid. Vertragingen in levering, mede veroorzaakt door bevoorradingsproblemen, zijn een van de redenen. Wachttijden kunnen oplopen tot een half jaar, en volgens SAR worden de afgesproken termijnen vaak niet eens gehaald.

De impact van nieuwe spelers

De toegenomen vraag naar zonnepanelen heeft geleid tot meer bedrijven die zich specialiseren in levering en installatie. Lennaert Steendam, gespecialiseerd jurist civiel bij SAR, benadrukt dat niet alle nieuwe spelers voldoende bekwaam zijn, wat resulteert in problemen zoals slechte installatie of lage kwaliteit. Dit heeft gezorgd voor een verhoogd aantal conflicten, en faillissementen onder leveranciers hebben eveneens tot problemen geleid.

Energiecontracten: Nog steeds problemen

Hoewel er een significante daling was in geschillen rondom de opzegging van energiecontracten (60% daling in 2022), blijft het aantal klachten hoog, met 1.693 meldingen in 2022. Veel mensen kozen ervoor om bij hun huidige leverancier te blijven vanwege de hoge kosten bij verandering, maar toch bleef het aantal geschillen record hoog.

Conclusie

De explosieve groei in de vraag naar zonnepanelen en veranderingen in de energiemarkt hebben geleid tot een complex landschap van geschillen en klachten. Consumenten en bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen die vragen om duidelijkheid, bekwaamheid en eerlijke praktijken in de industrie. De zoektocht naar de juiste installatiepartner is dus belangrijker en moeilijker dan ooit.

Lees hier meer over in mijn blog: Het belang van de juiste installatiepartner: Kwaliteit boven kosten.

Heeft u interesse in begeleiding naar de juiste installatiepartner voor uw situatie? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Jonathan Steuns

duurzaamheidsadviseur

Klaar om uw woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken? Kom, we doen het samen!

Plan een gratis afspraak in
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Chat on WhatsApp