Projecten

Green Wave heeft een duidelijke visie: we dromen van een toekomstbestendige planeet met respect voor mens en natuur. Het is aan ons om te zorgen dat deze droom realiteit wordt. Daarom steunt Green Wave een aantal uiteenlopende projecten, die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan ons doel.

 • NGO's

  NGO’s (non-gouvernementele organisaties), of Goede Doelen, kunnen een enorme bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van de welvaart en aan verduurzaming. NGO’s streven een maatschappelijk belang na, zoals ontwikkelingshulp, het verbeteren van mensenrechten of het milieu. Green Wave steunt deze organisaties en dan met name de projecten die gericht zijn op duurzaamheid en het creëren van een eerlijke, inclusieve wereld voor mens en dier.

 • Energietransitie

  De energietransitie is een van de grootste uitdagingen die de mensheid de komende 30 jaar tegemoet treedt. Wij moeten af van de zogeheten fossiele brandstoffen, omdat deze broeikasgassen uitstoten waardoor de aarde opwarmt. In plaats van fossiele brandstoffen moeten we ons richten op duurzame energiebronnen, zoals wind en zonne energie. Daarom ondersteunt Green Wave projecten die de energietransitie stimuleren.

 • Voedsel

  Ons huidige voedselsysteem heeft een enorme impact op het klimaat. Onder andere door de uitstoot van de veestapel, voedselverspilling en ontbossing, is ‘wat we eten’ samen met de energievoorziening de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde. Maar ook hier is er hoop: we kunnen met ons voedselsysteem Co2 opslaan in plaats van uitstoten. Tegelijkertijd waarborgen we daarmee niet alleen rijkere oogsten, maar ook meer respect voor dieren en Moeder Aarde.

 • Plastic

  Plastic is een handig en goedkoop materiaal. Het probleem is echter dat plastic niet vergaat, en dus eeuwig in de natuur blijft ronddwalen. Dit geldt niet alleen voor de zichtbare plastic troep, maar ook voor de zogeheten microplastics die steeds meer in ons voedsel voorkomen. Plastic vormt een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Recyclen gebeurt nog veel te weinig, en is daarnaast een verplaatsing van het probleem. We moeten daarom stoppen met de productie en het gebruik van wegwerp plastic. Green Wave maakt zich hard voor oplossingen: veel minder plastic gebruik en het zorgen voor herbruikbare verpakkingen in veel meer sectoren en branches.

Wil jij meer weten over onze projecten, of heb jij een suggestie voor een nieuw project voor Green Wave?

Get in touch